Tydliga vägmarkeringar skapar trygghet och effektivitet

22 mars 2021 Cecilia Olsson

Vägmarkeringar är de linjer och markeringar på den svarta asfalten som pekar ut riktningen, ramar in och leder oss rätt. Med hjälp av linjer, räfflor, pilar och symboler ger vägmarkeringarna vägledning och skapar säkerhet i trafiken och på arbetsplatser. Det är även möjligt att göra markeringar på skolgårdar eller lekplatser för uppmuntra till lek och aktiviteter. Det allra viktigaste är dock att se till att områden där det rör sig mycket trafik eller människor har alla förutsättningar att fungera smidigt och säkert.

Gör arbetsplatsen tryggare med tydliga markeringar

Arbetsplatser som kan ha stor användning för vägmarkeringar är till exempel industrier där fotgängare, truckar och andra fordon rör sig tillsammans, både inomhus och utomhus. Tydliga avgränsningar, vägvisare och markeringar kan göra att arbetet kan flyta på tryggt och säkert hela dagarna, året om. 

Håll kunder och besökare nöjda

Stora parkeringar utanför butiker, gallerior, arenor och terminaler av olika slag är platser där det ofta rör sig många fordon och fotgängare. Därför kan det vara viktigt med tydliga markeringar som visar var olika fordon och fotgängare får röra sig.

Tack vare att allt flyter smidigare utanför byggnaden så kan även kunder eller besökare känna sig nöjdare och lugnare, något som i sin tur kan öka försäljning av produkter eller tjänster.

Bra lösningar för olika behov

Svevia är ett företag med kunskap och resurser för milslång linjemålning på stora vägar, parkeringsrutor utanför verksamheter och säker vägledning på arbetsplatser. I deras fabrik i Linköping tillverkar Svevia den vita termoplasten som används för att utföra vägmarkeringar. Inom vägmarkering och linjemålning erbjuder de behovsanalys, anpassade löningar, kostnadsföslag samt garanti på utfört arbete.

Ett företag med bredd

Svevia kan utföra väglinjemålningar i alla typer av miljöer och utföranden, de kan måla parkeringsrutor, siffror och symboler, göra frisikts och funktionsmätning, temporära markeringar, fräsning av räfflor samt borttagning av linjer och markeringar. Förutom detta kan Svevia även hjälpa till med asfalt och beläggning samt trafikanordningar.

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?