Vägmarkeringar är de linjer och markeringar på den svarta asfalten som pekar ut riktningen, ramar in och leder oss rätt. Med hjälp av linjer, räfflor, pilar och symboler ger vägmarkeringarna vägledning och skapar säkerhet i trafiken och på arbetsplatser. Det är även möjligt att göra markeringar på skolgårdar eller lekplatser för uppmuntra till lek och aktiviteter. Det allra viktigaste är dock att se till att områden där det rör sig mycket trafik eller människor har alla förutsättningar att fungera smidigt och säkert. Gör arbetsplatsen tryggare med tydliga markeringar Arbetsplatser som kan ha stor användning för vägmarkeringar är till exempel industrier där fotgängare, truckar och andraRead More →