När ett förhållande avslutas

När ett förhållande avslutas

Idag är det snarare regel än undantag att vi under livet inleder och avslutar förbindelser flera gånger. Tidigare generationers problem och stigman vid skilsmässor och liknande finns inte längre kvar. Ingen behöver längre stanna i ett osunt förhållande. Ibland, men inte alltid, har sådana begynnelser och avslut en hel del konsekvenser.

Många lyckas avsluta förhållanden med värdigheten i behåll och gemensamt komma överens om hur man ska förfara med egendom och med gemensamma barn. Andra har inte samma möjligheter och kan behöva en del juridisk hjälp innan allt är utrett. Detta är en stor del av det som kallas familjerätt.

 

Familjerätt som juridiskt begrepp

Alla familjer ser inte likadana ut och alla familjer har inte barn. För dem som varit gifta eller sambo finns ändå saker att reda ut. Har det handlat om giftermål behöver en bodelning ske och har man varit sambo kan man ha skrivit avtal. Om det finns oklarheter behöver de redas ut snarast.

Frågor om vårdnad av barn och umgängesrätt faller även de under begreppet familjerätt, liksom frågor rörande arvsrätt. Alla inblandade tjänar på att dessa problem utreds och avslutas en gång för alla. På så vis ges alla inblandade möjlighet att gå vidare i livet.

Rättvisa och avslut

Då kärleksförhållanden avslutas handlar det oftast om upprörda känslor. Det är kanske inte alltid de materiella striderna det gäller trots att det är där det höjs upprörda röster. Desto viktigare är det att allt kan redas ut och avslutas på ett sätt som gör att ingen känner sig alltför förfördelad.

Just vårdnad om gemensamma barn har dessutom huvudpersoner vars röster måste få höras trots deras unga ålder. Då finns hjälp att få med Familjerätt i Malmö. En kunnig och erfaren advokat vet om allt detta och är dessutom medveten om hur lagen vanligen tolkas. Hjälp är nödvändig för att barnen ska få det bra.