Idag är det snarare regel än undantag att vi under livet inleder och avslutar förbindelser flera gånger. Tidigare generationers problem och stigman vid skilsmässor och liknande finns inte längre kvar. Ingen behöver längre stanna i ett osunt förhållande. Ibland, men inte alltid, har sådana begynnelser och avslut en hel del konsekvenser. Många lyckas avsluta förhållanden med värdigheten i behåll och gemensamt komma överens om hur man ska förfara med egendom och med gemensamma barn. Andra har inte samma möjligheter och kan behöva en del juridisk hjälp innan allt är utrett. Detta är en stor del av det som kallas familjerätt.   Familjerätt som juridiskt begreppRead More →