Gör en geoteknisk undersökning för att hitta bästa grundlösningen till bygget

14 februari 2022 Cecilia Olsson

Att bygga ett hus är ett väldigt stort och kostsamt projekt, därför vill man troligtvis att det även ska bli lyckat och hållbart. En viktig del att ta hänsyn till om man vill uppnå detta är marken som huset ska stå på. Den kan vara avgörande för vilken typ av husgrund som är bäst att använda sig av. För att få reda på nödvändig information om marken så bör man göra en geoteknisk undersökning, något som många gånger kan vara ett krav för att man överhuvudtaget ska få ett bygglov beviljat. 

Man kan utläsa flera olika saker genom en geoteknisk undersökning

Vid en geoteknisk undersökning så tittar man på jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Informationen som behövs om marken samlas in genom en provborrning och analyseras för att sedan ligga till grund för en rapport, som bland annat innehåller förslag på den grundläggningslösning som passar bäst utifrån markens egenskaper samt vad det är som ska byggas på platsen. 

geoteknisk undersökning

Bra information gör att man kan vidta nödvändiga åtgärder

Om det vid markundersökningen visar sig att marken riskerar att röra på sig så kan man tack vare den informationen vidta nödvändiga åtgärder för att stabilisera marken. Det gör att man minimerar risken för eventuella problem i framtiden som kan komma från att det uppstår förskjutningar och ras i marken. Man får helt enkelt goda förutsättningar att skapa en riktigt bra grund till huset.

Ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län

Geogrund är ett företag som hjälper privatpersoner, företag och organisationer med geotekniska undersökningar, radonmätningar samt miljö- och vattenanalyser. Dessa undersökningar gör att det man bygger eller planerar på sin tomt kommer att få goda förutsättningar att bli så lyckat som möjligt och hålla länge. På https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/ finns det mer information om Geogrund samt vad de kan hjälpa till med. 

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?