Att bygga ett hus är ett väldigt stort och kostsamt projekt, därför vill man troligtvis att det även ska bli lyckat och hållbart. En viktig del att ta hänsyn till om man vill uppnå detta är marken som huset ska stå på. Den kan vara avgörande för vilken typ av husgrund som är bäst att använda sig av. För att få reda på nödvändig information om marken så bör man göra en geoteknisk undersökning, något som många gånger kan vara ett krav för att man överhuvudtaget ska få ett bygglov beviljat.  Man kan utläsa flera olika saker genom en geoteknisk undersökning Vid en geoteknisk undersökningRead More →