Extra flexibelt arbetsverktyg

Extra flexibelt arbetsverktyg

En teleskoptruck är den bästa maskinen att ta hjälp av vid lastning och lossning eller flytt av material och gods. Därför har det blivit mer och mer vanligt att man använder sig av teleskoptruckar på både byggarbetsplatser och inom andra områden där man har ett extra behov av flexibilitet. Genom sin rörlighet kan man nå områden som man annars hade varit tvungen att arbeta med för hand och därmed går det att nyttja exempelvis lastytor på ett bättre och mer ekonomiskt sätt. Dessutom sparar man på personalens ryggar och risken för skador minimeras. 

 

Vrida och förlänga

Armen på en teleskoptruck går att förlänga, precis som namnet anger. Därför får man ett helt annat arbetsområde än med andra truckar som endast har sina gafflar precis framför framhjulen. Men förutom att armen kan förlängas så kan man även vrida på gafflarna åt båda sidor och därmed även komma åt material som är placerade lite snett. Det finns även en mängd tillbehör som man kanske också behöver. Som exempelvis kranar av något slag, krok till stroppar och kedjor, personkorg med mera.

 

 

Truck med förare

Om man behöver hyra teleskoptruckar i Trelleborg så finns det flera olika modeller att välja mellan hos exempelvis https://www.ekstrandstruck.se/index.php/teleskop. Modellerna har såklart lite olika design vilket gör att de passar till olika uppdrag. Dessutom finns de i olika storlekar där lastkapaciteten och räckvidden skiljer sig ganska markant. Det man måste tänka på är också att ju längre ut armen sträcker sig desto lägre vikt kan teleskoptrucken lyfta. Ifall lyften sker långt från maskinen behöver man därför ta det i beaktande och kanske satsa på en större modell än vad man först tänkt sig. När man hyr teleskoptruckar så finns det ibland även möjlighet att hyra trucken med förare. Det är en fördel ifall man endast behöver teleskoptrucken och föraren tillfälligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *