En teleskoptruck är den bästa maskinen att ta hjälp av vid lastning och lossning eller flytt av material och gods. Därför har det blivit mer och mer vanligt att man använder sig av teleskoptruckar på både byggarbetsplatser och inom andra områden där man har ett extra behov av flexibilitet. Genom sin rörlighet kan man nå områden som man annars hade varit tvungen att arbeta med för hand och därmed går det att nyttja exempelvis lastytor på ett bättre och mer ekonomiskt sätt. Dessutom sparar man på personalens ryggar och risken för skador minimeras.    Vrida och förlänga Armen på en teleskoptruck går att förlänga, precisRead More →