Den feminina cirkeln sluts

16 november 2019 Lily Hansen
Den feminina cirkeln sluts

Att ingå i en kvinnocirkel kan upplevas som stärkande för många kvinnor. De får möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter på ett sätt som de kanske inte känt sig bekväma med att göra i många andra sammanhang. Kanske känner de äntligen att de får utrymme, att göra sin röst hörd och kanske framför allt, att de inte är ensamma. Kvinnocirklar kan förstås ha olika inriktningar – det finns samtalsgrupper, bokcirklar, aktivitetsföreningar och så vidare. Den gemensamma nämnaren tycks vara den gemenskap och samhörighet som många kan uppleva uppstår. Vidare kan en kvinnocirkel ha en både stärkande och läkande funktion.

 

Att vara människa och kvinna

Den som letar efter en Kvinnocirkel i Nyköping kan bland annat söka sig till Kirsi-Marja Healing, som erbjuder en helande kurs för kvinnor som har en längtan efter att nå in till sitt sanna jag, både som människa och som kvinna. Priset är lågt och betalas per gång om man så vill – var och en kan välja själv om man vill gå hela kursen eller enstaka gånger. Många kvinnor kan uppleva en andlig aspekt av att vara kvinna, och då kan det vara både fint och passande med en kvinnocirkel i helande och stärkande tappning.

 

Olika fokus

Som ovan nämnt kan en kvinnocirkel ha olika fokus. Många kvinnocirklar har en andlig aspekt, medan andra har ett mer politiskt fokus, där det i sin tur finns olika feministiska inriktningar. Vidare finns det kvinnocirklar som varken är speciellt andliga eller politiska, utan bara vill ha utrymme att träffas på sina egna villkor. Bokcirklar kan förstås förekomma i alla dessa inriktningar och fokus, och då kan man tänka sig att litteraturen väljs utifrån gruppens intresse och avsikt med cirkeln. Så finns det även cirklar där de bakar eller tittar på film tillsammans. Gemenskapen och samhörigheten är troligen närvarande i samtliga cirklar.

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?