Den feminina cirkeln sluts

Att ingå i en kvinnocirkel kan upplevas som stärkande för många kvinnor. De får möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter på ett sätt som de kanske inte känt sig bekväma med att göra i många andra sammanhang. Kanske känner de äntligen att de får utrymme, att göra sin röst hörd och kanske framför allt, att de inte är ensamma. Kvinnocirklar kan förstås ha olika inriktningar – det finns samtalsgrupper, bokcirklar, aktivitetsföreningar och så vidare. Den gemensamma nämnaren tycks vara den gemenskap och samhörighet som många kan uppleva uppstår. Vidare kan en kvinnocirkel ha en både stärkande och läkande funktion.   Att vara människa och kvinnaRead More →