Återställ din fastighet med hjälp av klottersanering i Lund

Återställ din fastighet med hjälp av klottersanering i Lund

Klotter är färg, inskriptioner, budskap, mönster eller motiv som tillförts exempelvis väggar, fordon, dörrar med mera. Oftast är det olovligt och dessvärre är det inte ovanligt, framförallt i stadsmiljöer och tätorter. Med rätt utrustning går det att få bort klotter och med ett så kallat klotterskydd blir ytan skyddad om det skulle ske igen och det gör dessutom att det blir lättare att få bort klottret.

Behåll fasaden ren och fin

Det är extremt få som vill ha en nerklottrad fasad vilket är fullt förståeligt. En fasad är tänkt att vara i den eller de färger som den är målad i och inte med missprydande klotter. Det kan även handla om andra ytor i anslutning till fastigheten såsom exempelvis fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera. Oavsett så finns det hjälp att få från firmor som har rätt erfarenhet och utrustning för klottersanering.

Professionell hjälp ger optimalt resultat

Genom att anlita en firma som kan hjälpa till med klottersanering blir den effektivt genomförd med rätt produkter. De kan även påföra klotterskydd som skyddar fasaden och gör sanering av nytt klotter extra smidig. Det är dock viktigt att använda rätt sort eftersom det är så att olika fasader kräver olika typer av skydd.

Företag med erfarenhet av klottersanering

Hustvättarna är ett företag som har erfarenhet av klottersanering i Lund samt andra skånska städer. De använder det skydd som passar bäst för varje enskild fasad och kan tvätta bort alla de vanligaste typerna av klotter, såsom sprayklotter och tuschklotter.

Klottersanering enligt avtal för extra snabb åtgärd

För den som äger flera fastigheter eller äger en bostad på en plats som ofta är utsatt för klotter kan det vara lönsamt att använda sig av ett så kallat klotteravtal hos Hustvättarna. Då ges ett löpande underhåll genom att de inom angiven tid kommer ut och tar bort klotter samt lägger på nytt klotterskydd. Mer information finns på https://hustvattarna.se/klottersanering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *