Klotter är färg, inskriptioner, budskap, mönster eller motiv som tillförts exempelvis väggar, fordon, dörrar med mera. Oftast är det olovligt och dessvärre är det inte ovanligt, framförallt i stadsmiljöer och tätorter. Med rätt utrustning går det att få bort klotter och med ett så kallat klotterskydd blir ytan skyddad om det skulle ske igen och det gör dessutom att det blir lättare att få bort klottret. Behåll fasaden ren och fin Det är extremt få som vill ha en nerklottrad fasad vilket är fullt förståeligt. En fasad är tänkt att vara i den eller de färger som den är målad i och inte med missprydandeRead More →