Välj rätt advokat

Välj rätt advokat

Välj rätt advokat

Vissa situationer i livet kan kräva konsultation av en advokat. Det kan egentligen handla om allt från att köpa en bostad till lite tråkigare händelser såsom skilsmässa. Advokatkontor finns överallt i Sverige. Letar du efter en advokat i Göteborg, Stockholm eller någon annan större stad finns det flera kontor att välja mellan. Bor du i en lite mindre stad kan det hända att det endast finns ett kontor. Något väldigt viktigt att tänka på när du anlitar en advokat är hur du känner när du kommunicerar med honom eller henne. Det är av väsentlig betydelse att du har förtroende och mår bra vid ert samarbete.

 

 

Många kompetensområden

 

En advokat kan hjälpa dig vid olika tillfällen, vilket i sig betyder att advokatyrket har många och väldigt olika kompetensområden. Ett exempel på en advokatfirma specialiserad på ett stort antal kompetensområden hittar du på följande länk: https://advokatfirmanop.se/sv. Några exempel på juridiska områden är brottmål, familjerätt, bodelning, migrations- och asylrätt, medling och konsumenträtt Både företag och privatpersoner kan använda sig av advokattjänster. De flesta byråer har advokater med olika kompetenser för att kunna hjälpa så många klienter som möjligt.

 

Vad kostar det att anlita en advokat?

 

Vad kostar det att anlita en advokat när man behöver en? Här är svaret inte entydigt, eftersom arvodena kan variera kraftigt mellan de olika advokatbyråerna. Vid prissättning spelar det stor roll vilken uppgift advokaten anlitas för. Till exempel brukar det handla om ett fast pris om det gäller upprättande av testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Något helt annat gäller vid representation, konsultation eller juridisk hjälp vid brottmål eller andra typer av tvister. Vid sådana fall är det också svårt att göra en preliminär uträkning av arvodet då advokaterna inte vet hur  lång tid tvistemålen kommer att ta. Det är ändå alltid en bra idé att be om en sådan kalkyl.