Rent och snyggt på kontoret

Rent och snyggt på kontoret

Rent och snyggt på kontoret

För att kunna utföra ett bra arbete så behövs det att allt runtomkring är i ordning. Det är ännu viktigare på ett kontor där arbetet till stor del består av arbete vid en dator och med dokument i pappersform. Rörigt och smutsigt gör inte bara arbetet svårare, utan skapar även en disharmoni som gör att motivationen sjunker och humöret likaså. Så ett rent och snyggt skrivbord är en förutsättning för en god arbetsvilja och kvalitet. Dessutom ger det ett mycket dåligt intryck för kunder som kommer till kontoret om det är smutsigt och rörigt på skrivborden och runtomkring. Ett kontor där folk inte kan hålla ordning på sina egna arbetsytor kan anses tveksamt på att hålla en hög kvalitet i sitt arbete.

 

Tjänsteföretag inom städ

En av de äldsta formerna av tjänster är städning i olika former, och kontorsstädning i stockholm är något som erbjuds av företag som exempelvis http://www.stockholmsallstad.se/ för att underlätta kontorsarbetet för beställarens anställda. Såväl små som stora företag väljer gärna att anlita en städfirma istället för att utföra städningen själva, och har man plats och råd så finns det ofta en egen skrubb för städfirman på kontoret, där de kan förvara alla städmaskiner, rengöringsmedel och verktyg. Det kan även finnas en tvättmaskin och några hyllor, där förvaring av utrustning kan ske.

 

 

Hur man städar ett kontor

Städning av ett kontor är inte så annorlunda mot hur man städar i andra lokaler, förutom en sak. Man får inte förflytta dokument som ligger på skrivbordet eller på annat sätt förändra eller försvåra för kontorets personal. Eftersom kontor oftast har mycket teknik i form av exempelvis datorer, så är det även viktigt att man inte använder vatten, rengöringsmedel eller annan vätska i sådan mängd att man kan skada kontorets tekniska utrustning. Stor försiktighet är därför en viktig grundsten gällande kontorets städning.