Medicintekniska produkter – sjukvårdens grundstomme?

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

I Sverige är det sjukvården som utgör basen i vårdsystemet. Detta innebär att medicintekniska produkter spelar en mycket central roll inom sjukvården. Utan medicintekniska produkter kan inte sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete ordentligt. Men vad är egentligen definitionen av medicintekniska produkter? Och vem behöver dem? Här kommer vi att ge dig svaren på dessa frågor, tillsammans med andra intressanta fakta om medicintekniska produkter.

Vad är medicintekniska produkter?

Medicintekniska produkter är produkter eller utrustning som används för att diagnostisera, förebygga eller behandla sjukdomar eller skador. Definitionen omfattar ett stort antal produkter, från enkla bandage och blodtrycksmätare till livräddande pacemakers och MRT-maskiner.

medicintekniska produkter

I Sverige ansvarar Läkemedelsverket för regleringen av medicintekniska produkter. Alla medicintekniska produkter som släpps ut på den svenska marknaden måste vara CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller vissa krav på säkerhet, kvalitet och prestanda. Alla företag som tillverkar medicintekniska produkter i Sverige, bland annat Plastogravyr (https://www.plastogravyr.se/), uppfyller dessa kriterier på alla medicintekniska produkter som de tillverkar och säljer.

Vem behöver medicintekniska produkter?

Medicintekniska produkter används av både vårdpersonal och patienter. Faktum är att nästan alla kommer i kontakt med en medicinteknisk produkt någon gång i livet – till exempel vid besök på sjukhus eller hos tandläkaren.

Det finns cirka 1,5 miljoner medicintekniska produkter i Sverige och antalet ökar varje år. Detta beror på att nya och effektivare behandlingar ständigt utvecklas, vilket gör att allt fler människor har nytta av medicintekniska produkter.

Förutom att förbättra patienternas livskvalitet kan medicintekniska produkter även rädda liv. Varje år dör hundratusentals människor världen över av sjukdomar eller skador som kan förebyggas – med hjälp av medicintekniska produkter skulle många av dessa dödsfall kunna förhindras.

Hur mycket kostar medicintekniska produkter?

Kostnaden för medicintekniska produkter varierar kraftigt beroende på typ av produkt och dess syfte. Enkla bandage eller blodtrycksmätare kan t.ex. köpas för ett par kronor, medan mer sofistikerade produkter som pacemakers eller MRT-maskiner kan kosta flera miljoner kronor.

I Sverige täcks kostnaden för medicintekniska produkter av en kombination av privat sjukförsäkring och offentliga medel. Detta innebär att patienterna endast behöver betala en liten del av kostnaden själva.

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?