Låt tredjepartslogistik underlätta för företaget

31 januari 2021 Lily Hansen

Hur ska man som e-handlare och entreprenör få tiden att räcka till? Det är många olika delar som behöver tas om hand i en e-handel. Förutom inköp, försäljning och marknadsföring är det också en hel del logistik som det behöver roddas med. Varor ska finnas på ett lager någonstans, det ska hållas ordning på ordrar, och beställningar ska skickas till rätt kunder med rätt innehåll. 

Kanske känner man att vissa delar av arbetet är sådant som tar mer tid och energi än man önskar, sådan energi som man hellre hade velat lägga på andra arbetsuppgifter. Om man vill så kan man välja att samarbeta med ett företag som erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik. Ett sådant företag sköter logistiken, antingen delar av den eller hela, åt bland annat företag som ägnar sig åt e-handel. 

Vilka tjänster erbjuder företagen som jobbar med tredjepartslogistik?

En tredjepartslogistiklösning kan bland annat innehålla lagerhållning av varor. Det är en tjänst som kan vara väldigt praktisk att använda sig av eftersom det gör att man inte behöver alls lika stort utrymme. Hantering av ordrar genom pack och plock är också en stor del, och dessa kan man förstås sedan få hjälp att distribuera till kunden. 

Även om det är ett lite mindre platskrävande arbete så kan det vara smidigt att det görs där varorna ändå finns lagrade. Även kundtjänst är något som kan erbjudas i en tredjepartslogistiklösning. 

Företagen som jobbar med tredjepartslogistik erbjuder ofta ett ganska stort antal olika tjänster. På så sätt kan man utforma unika lösningar med olika kombinationer av tjänster, helt och hållet baserat på vad den enskilda e-handlaren behöver. 

Någon kanske enbart vill ha hjälp med lagerhållning och leverans av varor till kunderna. Någon annan vill ha en mer heltäckande lösning där det mesta ingår för att man vill kunna lägga sitt fokus på en annan del.

Fler nyheter