Korrekt korrigering

Korrekt korrigering

Få människor behåller en perfekt syn hela livet. Med tiden förändras ögat och de muskler som styr dem. För några kommer sjukdom eller olyckor att medföra att synen inte längre är perfekt. Kanske perfekt syn inte är möjlig eller nödvändig heller? Däremot behöver de flesta kunna se tillräckligt bra för att kunna sköta arbete, köra bil och så vidare.

Med åldern kommer våra ögon och vår syn att förändras. För ett stort antal människor förändras synen redan i yngre ålder och många behöver korrigering. Oftast kan detta enkelt avhjälpas med glasögon eller linser, men det är inte alltid tillräckligt.

 

Ögonsjukdomar och dess konsekvenser

Det överlägset vanligaste synfelet som vi människor råkar ut för är närsynthet. Ögat vill ha föremål närmare och närmare för att kunna se skarpa konturer. Det finns också det motsatta problemet med översynthet. Andra vanliga problem är astigmatism och katarakt, vanligen kallad gråstarr. Alla dessa tillstånd påverkar ögats förmåga att skapa en tydlig bild av omvärlden – och alla dessa tillstånd går också att förbättra genom operation.

Närsynthet och översynthet samt astigmatism är besvärande tillstånd som ändå enkelt åtgärdas genom operation. Operation utförs på personer över 20 år vars synskärpa inte kontinuerligt försämrats under de senaste åren. Katarakt innebär dimsyn och försämrad syn samt ljuskänslighet.

 

 

Effektivitet och kompetens

Är du en av många som drabbats av synproblem? Tycker du att det är dags att göra något åt den saken? Tveka då inte längre utan ta kontakt med en ögonmottagning i stockholm. Den skillnad en operation kan göra för dig är stor. När du opererat ögonen vid gråstarr öppnar sig faktiskt en ny värld.

Många får möjlighet att hantera det dagliga livet utan glasögon eller linser igen efter många år. Endast den som har dålig syn sedan åratal tillbaka förstår skillnaden i att gå upp på morgonen utan att behöva famla efter glasögonen först. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *