Hur man fäller ett träd på ett säkert sätt: Allt du behöver veta

30 juli 2022 Helen Johansson

editorial

Hur du säkrast fäller ett träd.

När du behöver fälla ett träd är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man planerar att fälla ett träd, från trädets storlek och art till platsen och väderförhållandena. I det här blogginlägget beskriver vi allt du behöver veta om trädfällning i Skåne. Vi kommer att diskutera hur du väljer rätt plats, vilken utrustning du behöver och hur du undviker att skada din egendom eller skada djurlivet.

Att fälla ett träd är inte ett beslut som ska tas lättvindigt. Om du har ett träd som skadar din egendom, blockerar solljuset eller utgör en säkerhetsrisk kan det vara nödvändigt att ta bort det. Innan du vidtar någon åtgärd är det dock viktigt att överväga de potentiella konsekvenserna av att fälla ett träd. Att fälla ett träd kan ha en betydande inverkan på miljön, så det är viktigt att göra det på ett sätt som minimerar skadorna.

trädfällning Skåne

Att tänka på vid träfällning.

När du planerar att fälla ett träd är det första steget att välja rätt plats. Trädet bör ligga tillräckligt långt från byggnader, kraftledningar och andra träd för att det ska kunna falla utan att orsaka skada. Det är det är särskilt viktigt om trädet är stort eller om det blåser mycket. När du väl har valt plats måste du rensa bort allt skräp från området runt trädet. Detta inkluderar att ta bort grenar, löv och andra hinder som kan hindra trädet från att falla i önskad riktning.

Om du fäller ett litet träd kan du kanske göra det med en handsåg, men för större träd behöver du en motorsåg. När du har rätt utrustning kan du börja fälla trädet. Först skär du en skåra i trädets stam i axelhöjd. Detta hjälper till att styra trädet när det faller och förhindrar att det faller i en oönskad riktning. Trädet ska börja luta i den riktning du vill att det ska falla. Fortsätt att skära tills trädet är redo att falla och gå sedan snabbt och säkert ur vägen. När trädet har fallit måste du ta bort stubben.

Trädfällning är en komplicerad uppgift som endast bör utföras av erfarna yrkesmän. Tack för att du läste!

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?