Många tror att invaliditet enbart handlar om fysiska åkommor som består även en tid efter man gjort sig illa. Till exempel om du har blivit påkörd och ett år senare fortfarande har svårt att gå eller vända dig i sängen utan smärta. Vid sådana tillfällen hamnar man i invaliditetskategorin och kan få ut ersättning för smärta som består under lång tid. Det kan också röra sig om ett ärr som inte läkt som det ska och utgör en ful yta på huden.  Dock verkar det vara många som glömmer att även bestående psykiska men kan räknas som invaliditet. Att vara med om någonting traumatiskt, tillRead More →