Brottmål i Göteborg

24 juni 2021 patrick pettersson

Som privatperson uppstår det ibland tillfällen i livet då man kan behöva hjälp av en advokat. Det kan exempelvis vara vid en skilsmässa, vårdnadstvist, eller om man misstänks för ett brott. I de allra flesta fall kan det löna sig att redan tidigt i processen anlita en advokat. I en vårdnadstvist kan advokaten hjälpa till och medla och man kanske aldrig behöver mötas i rätten. Vid brottmål kan advokaten sitta med redan vid de inledande polisförhören som stöd och för att ta tillvara sin klients intressen.

Brottmål i Göteborg kräver ofta en erfaren advokat. Därför ska man vara noga med vilken advokat man väljer. Om det brott man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att det då är staten som står för advokatkostnaden och att  man bara blir återbetalningsskyldig om man fälls för brottet. Det är tingsrätten som beslutar och utser offentlig försvarare, och i samband med detta har man möjlighet att själv önska vilken advokat man vill ha. 

 

 

Hitta rätt advokat

Det finns gott om advokat men tyvärr är det inte alla som är lika skickliga. Därför ska man inte ta första bästa eller den som rätten utser, utan själv göra ett aktivt val. Att befinna sig mitt i en rättsprocess är många gånger jobbigt, oavsett vad det gäller. Därför kan det vara bra att ta hjälp av vänner och familj för att hitta en bra advokat. 

Man kan också använda sig av den sökfunktion som finns på advokatsamfundets hemsida. Där står advokater listade efter specialområde och ort, men man kan även se hur pass erfarna de är. Det är också viktigt att man känner förtroende för den advokat man väljer och att kommunikationen fungerar. Känns det fel ska man välja en annan advokat. Man kan även byta advokat vid ett senare tillfälle.

Fler nyheter

27 september 2022

Vad är ett intyg?