Bergsprängning kan vara grundläggande för byggnationen

26 mars 2021 Cecilia Olsson

När det planeras att bygga ett hus så börjar allt med tomten. För att bygget ska kunna starta så krävs först och främst en tomt som man får bygga på. Ibland kan det dock vara så att det krävs en hel del jobb på marken innan det går att börja bygget av själva fastigheten. Något som inte är ovanligt är att tomten till viss del består av berg som måste avlägsnas för att skapa en jämn och fin grund till huset. Då kan man behöva kalla in bergsprängare för att sköta jobbet. 

Anpassa marken efter bygget

Det är dock inte bara att gå in och spränga hur som helst på en tomt utan man behöver ta hänsyn till omgivningen. Stockholm är ett exempel på en plats där det byggs mycket, men det finns även en hel del känsliga miljöer. Då är det viktigt att anlita ett kunnigt företag som kan minimera störningarna för omgivningen samtidigt som de uppnår önskat resultat av sprängningen. När det handlar om bergsprängning så är inget jobb det andra likt och det är därmed klokt att anlita en firma som har bred kunskap och kan anpassa sprängningen för bästa resultat. 

Företag med goda kunskaper inom bergsprängning i Stockholm 

Gnesta Bergbyggare AB är ett professionellt företag som utför bergsprängningar i Stockholmsområdet. Tack vare deras erfarenhet av miljöerna som finns runtom i Stockholm så vet de vad som krävs för att spränga med minsta möjliga påverkan på omgivningen. De använder olika tekniker i samverkan och upprättar anpassade borr- och laddplaner. Vid behov använder de sig av lågbrisant sprängämne eller håller en låg samverkande mängd dynamit. De kan även använda elektroniska sprängkapslar för optimal styrning av sprängsalvan.  

Förutom bergsprängning ovan jord så kan Gnesta Bergbyggare även utföra sprängningar under jord samt under vatten. De besitter all nödvändig kompetens och har utrustningen som krävs för att utföra jobbet på ett säkert och professionellt sätt.

Fler nyheter