Anlita en advokat i förebyggande syfte

Anlita en advokat i förebyggande syfte

Funderar ni på om ni ska anlita en jurist eller advokat? Förr eller senare hamnar nästan alla i en situation i livet då de behöver juridisk hjälp. Det kan vara vid en skilsmässa, bouppteckning eller i samband med en polisutredning. Många drar sig och väntar alldeles för länge med att kontakta en advokat. Tar man hjälp av en advokat tidigt kan många framtida problem undvikas. Advokaten kan fungera som en rådgivare och medlare och man slipper hamna i rätten. Att också ta hjälp av en advokat och upprätta ordentliga kontrakt och avtal gör att många konflikter kan undvikas.

 

Olika rättsområden

Alla advokater är specialiserade på olika rättsområden. Söker man på advokat i helsingborg hittar man advokater med specialområden som familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, arvsrätt etc. Juridik är ett komplext område och lagboken är tjock. Därför kan en advokat omöjligt vara bra på alla rättsområden utan specialiserar sig oftast på ett eller två ämnen. En advokat som åtar sig uppdrag inom många olika rättsområden bör man därför undvika. Det kan vara bra att veta att om man är misstänkt för ett allvarligare brott så har man rätt till en offentlig försvarare. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha och behöver inte ta den som domstolen utser.

 

 

En bra advokat är engagerad i sitt mål

Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man anlitar. En bra advokat ska vara engagerad i sitt mål och kunna lägga ner den tid som krävs. Särskilt viktigt är detta i brottmål. Då ska advokaten inte bara gå på polisens utredning utan även själv bedriva utredningsarbete och hitta eventuella andra vittnen. Sitter man dessutom frihetsberövad fungerar advokaten som en slags kontakt med yttervärlden. Denne ska kunna bistå med viktiga saker som att exempelvis se till att hyran blir betald eller att underrätta arbetsgivare etc.