Vatten och avlopp är något som måste fungera i alla miljöer. Det kan vara i bostäder, på sjukhus eller arbetsplatser. Systemen ska vara miljövänliga, energieffektiva och hålla under lång tid. Kvaliteter som förväntas av professionella VVS konsulter är att de är goda projektledare som kan koordinera frågor om ekonomi, personal och teknik. Det gäller för planering, under byggnation och i drift. Förutom det som flödar i rören, ska självklart sprinklers för brandskydd fungera och system för gas eller tryckluft i industrin vara säkra och pålitliga. Förkortningen står för vatten, ventilation och sanitet. Vikten av miljöhänsyn Det finns stora möjligheter att påverka miljön med bättre metoder ochRead More →