Rätt rör på rätt plats 

Vatten och avlopp är något som måste fungera i alla miljöer. Det kan vara i bostäder, på sjukhus eller arbetsplatser. Systemen ska vara miljövänliga, energieffektiva och hålla under lång tid.

Kvaliteter som förväntas av professionella VVS konsulter är att de är goda projektledare som kan koordinera frågor om ekonomi, personal och teknik. Det gäller för planering, under byggnation och i drift. Förutom det som flödar i rören, ska självklart sprinklers för brandskydd fungera och system för gas eller tryckluft i industrin vara säkra och pålitliga. Förkortningen står för vatten, ventilation och sanitet.

Vikten av miljöhänsyn

Det finns stora möjligheter att påverka miljön med bättre metoder och produkter vid byggen. På en global nivå är byggbranschen den som förbrukar mest av resurser och råvaror. Att få ner volymerna av avfall skulle också göra stor skillnad.

Mineraler och metaller kunde istället återvinnas och användas igen. Bättre kvalitet på materialen skulle dra ner kostnaderna, skapa mer hälsosamma inomhusmiljöer och öka hållbarheten. Det fina är att detta skulle göra skillnad både för stora infrastrukturprojekt och enskilda bostadsbyggen. Hållbara sätt att skapa energi skulle också betyda mycket för miljön. Som solpaneler och vindkraft till exempel. 

 

Hälsa för alla

I Sverige har problem med asbest och andra farliga material uppmärksammats, och faktiskt också åtgärdats. Det är viktigt att sanering görs av utbildade byggarbetare. Det är självklart också viktigt att arbetsmiljön är säker under själva konstruktionen.

På lite längre sikt behöver allt fler bostäder och offentliga byggnader anpassas till en allt äldre befolkning. Det skapar arbetstillfällen för branschen, men gör också att husen blir mer tillgängliga för alla, i slutänden. Slutligen menar många att den här sektorn behöver få in mer unga talanger och bli mer innovativ. Den är känd för att vara trög och konservativ. Nu när det uppförs 3D-printade hus i Kina så är väl allt möjligt?