Kommunikation genom text och målning

Vart man än går i samhället så ser man texter, loggor och bilder. Både företag och privatpersoner har ett behov av att synas och att kommunicera. Och det är inget nytt fenomen. När boktryckarkonsten dök upp i Europa på 1400-talet så startade en revolution som inte enbart gäller texter utan även bilder. Vid den tiden fanns förvisso skyltar utanför varje pub och hotell med självaktning, men dessa skyltar var målade för hand och av mycket varierande form och kvalitet. Behovet att visa var ett företag fanns och vad man där utförde för tjänster, eller sålde för produkter, är något som dök upp tidigt i vårRead More →