Som de flesta vet är det viktigt att regelbundet kontrollera sina tänder. Gör man det upptäcks eventuella problem i tid och många gånger kan då kostsamma behandlingar undvikas. Att skjuta upp tandläkarbesöket är med andra ord en dum idé och bidrar inte till att man sparar pengar. Tandvård är gratis till det år man fyller tjugotre. Efter det får man betala större delen av kostnaden själv. I Sverige råder fri prissättning så det kan vara en god idé att jämföra de olika tandvårdsklinikernas prislistor innan man väljer tandläkare.   Välj en tandläkare nära hemmet eller arbetsplatsen Man kan välja att gå till folktandvården eller tillRead More →