Höj värdet på fastigheten med hjälp av stamspolning

Vid en stamspolning rengörs fastighetens avloppsrör invändigt med hett vatten under ett kontrollerat tryck. Det heta vattnet och vattenstrålen gör att smuts, avlagringar och oönskade föremål som fastnat i rören lossnar och spolas ut med vattenflödet.

En stamspolning ska alltid anpassas efter fastigheten och skicket på dess rör – annars kan den göra mer skada än nytta. Det är därför det är så viktigt att anlita en erfaren stamspolningsfirma. Kolla in https://www.stamspolningar.nu/

Typiska tecken på att det är dags att rengöra rören

Typiska tecken på att det kan vara dags för en stamspolning är om det bubblar i rören och om vattnet i diskhon rinner ner långsamt. Andra tecken är dålig lukt från avloppet och självfallet också om det blivit stopp. Helst ska man spola fastighetens ledningar regelbundet och innan problem uppstår. Regelbunden stamspolning höjer dessutom fastighetens värde då den leder till att rören håller längre.

Smuts och avlagringar sliter på rören och kan även skada dem och göra så att det uppstår läckage med fuktskador som följd. Kan man vid en eventuell försäljning av fastigheten visa på att man regelbundet har underhållit rören invändigt så brukar det generera ett bättre pris då många är intresserade just av rörstammarnas skick.

 

 

Med regelbunden stamspolning undviks de riktigt stora problemen

Ungefär vart tredje till femte år bör man utföra en stamspolning av sin fastighet. En planerad stamspolning kostar inte lika mycket som en akut sådan, men det kan vara bra att jämföra de olika företagens priser innan man bestämmer sig. Många prenumererar på tjänsten då det annars är lätt att glömma bort att underhålla sina rör, och väljer även att få dem besiktigade.

Vid en besiktning undersöks rören invändigt med hjälp av en kamera. Då ser man eventuella svagheter och fel och hinner byta ut delar och laga rören innan de börjar läcka.