Att arbeta med bevakningstjänster för en säkerhetsleverantör inbegriper kompetens, trygghet och ett korrekt utfört arbete enligt beställarens och arbetsgivarens instruktioner. Förutom korrekt utbildning så krävs det att man är en speciell person som passar in i ramen för hur arbetet ska utföras. Man vill ju inte bidra till den säkerhetsrisk som man är anställd för att minimera eller undvika. Det kan vara en svår balansgång mellan att vara korrekt och samtidigt vara hövlig och trevlig mot de man arbetar med. Men för att vara framgångsrik som säkerhetsleverantör så är det en avvägning som man måste lyckas hitta.     Rörlig på jobbet När man utför ettRead More →