Arbetet inom bevakning

Att arbeta med bevakningstjänster för en säkerhetsleverantör inbegriper kompetens, trygghet och ett korrekt utfört arbete enligt beställarens och arbetsgivarens instruktioner. Förutom korrekt utbildning så krävs det att man är en speciell person som passar in i ramen för hur arbetet ska utföras. Man vill ju inte bidra till den säkerhetsrisk som man är anställd för att minimera eller undvika. Det kan vara en svår balansgång mellan att vara korrekt och samtidigt vara hövlig och trevlig mot de man arbetar med. Men för att vara framgångsrik som säkerhetsleverantör så är det en avvägning som man måste lyckas hitta.  

 

Rörlig på jobbet

När man utför ett arbete för en säkerhetsleverantör så kan man hamna på uppdrag som innebär att man hela tiden ska vara i rörelse. Man kan exempelvis utföra ronderingar där man arbetar ensam eller tillsammans med en kollega. Det kan röra sig om ett event som en konsert där man ska röra sig över hela området för att se att inget brottsligt eller skadligt pågår. Men det kan även vara i exempelvis köpcentrum för att visa sin närvaro och vara behjälplig vid stölder och snatterier. Många bråk och olagligheter kan undvikas enbart genom att besökarna ser uniformen och vet att personalen finns på plats.  

 

 

Hålla sin plats

Ibland kan man som säkerhetsleverantör även hamna på positioner där man är mycket stillasittande. Det kan vara uppgifter som att kontrollera behörighet vid passager in på exempelvis byggarbetsplatser, ambassader eller andra byggnader där speciell behörighet krävs och det finns en säkerhetsrisk. Men det kan även vara ett uppdrag att ensam vakta en byggnad nattetid eller i lokaler där man på annat sätt är ensam under hela eller delar av uppdragets pågående. Det är därför viktigt att man har en personlighet som både klarar av många intryck och stress men också hela pass i tystnad och ensamhet.