Inom fastighetsförvaltning finns det flera olika grenar som man kan satsa på. Det man väljer beror helt på storleken och arten av den förvaltning som behövs. Inom ekonomisk förvaltning i Stockholm, som hos http://tronnberg.se/tjanster/ekonomisk-forvaltning, arbetar man till exempel med allt som har att göra med de ekonomiska och administrativa aspekterna inom förvaltning. Det ekonomiska kan vara dagliga sysslor som avisering och inbetalningar av hyror från hyresgäster. Fakturor ska också betalas till alla leverantörer man har, som exempelvis för el, vatten och avlopp, sophämtning med mera.   Långsiktiga och viktiga åtaganden Allt inom fastighetsförvaltning är förstås viktigt. Men det finns flera arbetsuppgifter inom den ekonomiska förvaltningenRead More →