Internet är självklart trots sin korta existens

Vi lever i en uppkopplad värld. Vi är sammanfogade genom diverse digitala funktioner. I laptops, telefoner, appar och spel. Men tänk om internet aldrig hade skapats? Det började som ett experiment på 1960-talet. Som så många andra uppfinningar så hade krigsindustrin ett finger med i spelet.

I projektet ARPA lyckades man koppla fyra datorer från fyra olika platser. Att kommunikationen skulle fungera även om en av dem slogs ut, var en viktig princip. Vid denna tidpunkt fanns inte de snabba fastighetsnät vi är vana vid idag. Man använde då telenätet. Efter ett tag anslöts datorer från universitetsvärlden. Det nya nätverket kom att kallas ARPAnet.

Militärt och civilt i skilda spår

Med tiden så kom en oro för säkerheten. Därför skapades Milnet, för användning av militären. Det som skulle användas av alla andra började kallas för internet under 1980-talet. Amerikanska intressen satsade på detta genom att placera ut fem superdatorer i USA.

Bandbredden ökades och det som fortfarande är en slags ryggrad för internet idag togs fram och kallades NSFNET. Det militära inflytandet minskade, men det har alltid funnits ett intresse för stater att övervaka hur det används. Under de första decennierna var nätet hierarkiskt och användarna gick fram och tillbaka mellan olika nivåer under en sökning. Det var revolutionerande när World Wide Web lanserades och det blev möjligt att länka texter och bilder genom så kallad hypertext.

 

Hela världen i var mans hand

Idag behöver vi inte fundera så mycket över bandbredd, nätverk eller fiber. Vi bara använder tjänsterna när vi behöver det. Kanske ska vi ibland skicka en tacksamhetens tanke till de som gjorde detta möjligt? Hemkörning av möbler, mat eller kläder. Överföring av pengar och information.

Arbete på distans eller nöjen som streamade tjänster eller spel. Kunskap och data, musik och konst. Undrar vad som väntar oss 60 år framåt i tiden?