Bouppteckning sker vid dödsfall eller konkurs

När det blir dags att göra en bouppteckning är det en bra idé att anlita en jurist med kompetens inom just detta. En bouppteckning görs alltid vid dödsfall eller konkurs. I bouppteckningen ska det stå vilka tillgångar som finns hos den som avlidit eller det företag som gått i konkurs, samt vilka skulder som finns.

I det skriftliga dokumentet ska det också stå vilka som är dödsbodelägare, vilka som är efterarvingar, samt vilka som är testamentariska arvingar. Det måste färdigställas inom en viss tid efter dödsdagen och lämnas till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen. 

En jurist är utbildad inom bouppteckningar

När bouppteckningen är färdig kommer den användas för att bestämma vem som ska få dela på tillgångarna som den avlidne lämnade efter sig. Vanligtvis delas det upp mellan makan och arvingarna. Den som gör bouppteckningen får egentligen vara vem som helst som anses vara kunnig och trovärdig.

Men det är verkligen en smart idé att låta en utbildad jurist färdigställa detta. De kan arbeta på begravningsbyråer, banker, juridiska byråer eller advokatbyråer. Dessa arbetar med detta dagligen och kommer garanterat att utföra uppgiften på rätt sätt. Blir det något fel eller någonting som missas så måste det göras ett tillägg. För en bouppteckning i Sölvesborg finns det en utbildad jurist som gärna erbjuder sina tjänster.

Fullmakt ger tillgång till rätt information

De uppgifter som kommer hamna i bouppteckningen kommer från större myndigheter som den avlidne varit involverad i, exempelvis banker och försäkringsbolag. Papperna visar därmed mycket pengar som finns och om det finns någon försäkring tecknad.

Boupptecknaren får tillgång till allt detta genom en fullmakt via dödsbodelägarna eller bouppgivaren. Bouppgivaren är den som bäst känner till egendomen eller vårdar den. Hen lämnar också korrekta och trovärdiga uppgifter vid bouppteckningen. När allt är färdigt och alla eventuella skulder är betalda delas de kvarvarande tillgångarna upp.