När det blir dags att göra en bouppteckning är det en bra idé att anlita en jurist med kompetens inom just detta. En bouppteckning görs alltid vid dödsfall eller konkurs. I bouppteckningen ska det stå vilka tillgångar som finns hos den som avlidit eller det företag som gått i konkurs, samt vilka skulder som finns. I det skriftliga dokumentet ska det också stå vilka som är dödsbodelägare, vilka som är efterarvingar, samt vilka som är testamentariska arvingar. Det måste färdigställas inom en viss tid efter dödsdagen och lämnas till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen.  En jurist är utbildad inom bouppteckningar När bouppteckningen är färdigRead More →