Modifiera din bil

När man äger en bil så är det bäst att vårda den väl. En gång om året är det därför viktigt att ta den till service så att en verkstad kan gå igenom den. Varje bil har kontrollpunkter som ska servas med förutbestämda intervaller för att den ska fungera och vara så säker som det bara går. Om man inte servar sin bil inom dessa intervaller kan det leda till ökat slitage och i värsta fall ett haveri som kan vara farligt både för den som färdas i bilen och övriga trafikanter på vägen. Intervallet bestäms utifrån miltal eller årsintervall. Även om man inte använderRead More →