Det finns alltid tillfällen i livet då man behöver hjälp. Det kan vara en situation som man inte förberett sig på eller haft så mycket kontakt med innan. Begravning är något som sällan avhandlas vid kaffebordet och pratas om vid familjeträffar. Inte förrän det har inträffat. Någon har dött och nu är den situationen som kanske ingen ville vara med om verklighet, i allra högsta grad. För den oerfarne är det ett mastodontiskt arbete. För den som är närmast sörjande kan det te sig som oöverstigliga hinder. Sorgen är förlamande och man får helt enkelt inget gjort. Att ta beslut känns oviktigt. Ändå är detRead More →