En begravning kan utformas på många olika sätt beroende på olika seder, traditioner och önskemål. Allt utefter den avlidnes och anhörigas önskemål. Ibland är det den avlidne som själv planerat sin begravning men det händer även att personer inte vill ha någon begravningsceremoni alls. I Sverige ska en begravning ske inom en månad efter dödsfallet. Man kan om man vill, själv planera och arrangera hela begravningen men oftast anlitar man en begravningsbyrå. Ju tidigare man börjar med planeringen desto större blir chansen att man kan ta avsked på det sätt som man önskar.    Bra att komma igång tidigt med planeringen av ceremonin Det kanRead More →

Det finns alltid tillfällen i livet då man behöver hjälp. Det kan vara en situation som man inte förberett sig på eller haft så mycket kontakt med innan. Begravning är något som sällan avhandlas vid kaffebordet och pratas om vid familjeträffar. Inte förrän det har inträffat. Någon har dött och nu är den situationen som kanske ingen ville vara med om verklighet, i allra högsta grad. För den oerfarne är det ett mastodontiskt arbete. För den som är närmast sörjande kan det te sig som oöverstigliga hinder. Sorgen är förlamande och man får helt enkelt inget gjort. Att ta beslut känns oviktigt. Ändå är detRead More →