En magasinering i Uppsala är ett mycket bra sätt att lösa en flytt där man ska vara ute från den gamla bostaden innan man får tillträde till den nya. Eller om man har väldigt mycket bohag som man behöver börja tömma för att kunna exempelvis flyttstäda i tid. Det smidiga är när det finns möjlighet att anlita samma företag för flytt och magasinering. I så fall går det att låta flyttfirman sköta allt från det att bohaget lämnar den gamla bostaden och tills att bohaget, efter magasinering, ankommer till den nya bostaden. Däremellan behöver man inte göra någonting som har med bohaget att göra. LättareRead More →